ВОДЕЩА НОВИНАНОВИНИСПЕЦИАЛИСТИТЕ СЪВЕТВАТ

 

Днес ще Ви разкажем за Паула – тя е истински „звяр“ като крава – рядко боледува, гените й са първокласни. Не можем да се оплачем дори от млечната й продуктивност. Но фермерът Димитър има много голям проблем. Паула не може да се заплоди. Разбира се естралните признаци при осеменяване не винаги са идеални, но това се случва често и при други крави. Ветеринарният лекар вече е изключил като възможна причина за безплодие Ку-треска, която често води до репродуктивни проблеми в стадата, но репродуктивният проблем на Паула се задълбочава и правилната диагностика е спешна.

Много фермери имат същия проблем като Димитър, те пробват всичко, но някои крави просто не искат да забременеят и следователно ние трябва да  кажем довиждане на тези животни твърде рано.

Всички ние знаем за жълтото тяло на кравата и че то се намира в яйчника.

Тази статия ще разкаже за него, за функцията и ролята му при заплождането на животните.

  • Жълтото тяло е тясно свързано с поддържането на бременността.
  • Какво да правим ако кравата няма в момента на изследване жълто тяло?
  • Как да влияем /управляваме/ половия цикъл при кравата.
  • Как да използваме ефективни схеми с прогестерон за заплождане на кравите.
  • Как жълтото тяло влияе върху бременността на кравата?

Днешните крави често имат много висока млечност, което  е за сметка на техния хормонален баланс . Това се проявява външно чрез по-слаби или неясни признаци на разгоненост и нисък процент на осеменяване. Тези крави трудно се забелязват в еструс, а оттук идва и по-късното им заплождане.

Високата млечност води до много висок кръвоток и обмяна в черния дроб и следователно голям процент от хормоните се разграждат повече отколкото трябва. Така че организма остава с ниски нива на полови хормони.

Продукцията на прогестерон е пряко свързана с размера на жълтото тяло, защото прогестерона се образува именно в него. Жълтото тяло се образува от фоликула в яйчника след неговата овулация и ако осеменяването е успешно то поддържа бременността.

Ако жълтото тяло е с по-малък размер съответно образува и по-малко прогестерон. Въпреки че има и по-малки жълти тела, които образуват достатъчно прогестерон.

НЕДОСТИГЪТ НА ПРОГЕСТЕРОН ПРЕДИ ИЗКУСТВЕНОТО ОСЕМЕНЯВАНЕ ВОДИ ДО ЛОШО КАЧЕСТВО НА ЯЙЦЕКЛЕТКАТА  И НИСКА ЗАПЛОДЯЕМОСТ.

От това следва, че високомлечните крави са перманентно в това състояние.

Какво да правим в случай , че кравата няма жълто тяло при преглед?

Това е често срещано при неуспешно забременели крави – до 30% от небременните крави нямат жълто тяло на 32 ден след осеменяването при прегледа за бременност. Ветеринарният лекар при прегледа за бременност установява неговата липса. Най-точно и бързо това се постига след ултразвуково изследване с ехограф.

Ако жълтото тяло е по-малко от 10 mm то тогава става въпрос за регресирало жълто тяло в момента на изследването или за жълто тяло, което не образува достатъчно прогестерон. Както виждаме прогестеронът и размерът на жълтото тяло са в тясна взаимозависимост.

Недостигът на прогестерон преди изкуствено осеменяване може лесно да се заобиколи чрез добавянено му по изкуствен начин с така наречените PRID-Делта /вагинални спирали/, които съдържат прогестерон. Затова се наричат и още прогестерон освобождаващи  интравагинални устройства.

Така крави без жълто тяло /или с жълто тяло с намалена функция/ с помощта на PRID могат да забременеят при изпълнение на специална схема с PRID-Delta или т.нар. вагинална спирала.

ПО КАКЪВ НАЧИН МОЖЕМ ДА УПРАВЛЯВАМЕ ПОЛОВИЯ ЦИКЪЛ НА КРАВАТА?

Принципно всеки един фермер решава сам за себе си, според личните си виждания, размера на фермата и съветите на консултиращия го ветеринарен лекар дали, колко и как да използва хормони в стадото си.

Дори тогава, когато не се знаеше за недостатъчността на жълтото тяло, хормони винаги са се използвали за подобряване на  заплодяемостта в много стада.

Простагландини /Ензапрост/ често се използват за разтваряне /лизиране/ на наличното жълто тяло, така че кравите и юниците идват в еструс от 2 до 7 дни след приложението на инжекцията.

Gn-RH /Оварелин/ – гонадотропин освобождаващ хормон – може да се използва, когато няма или има малки фоликули. В такива случаи кравите могат да дойдат в еструс не по-късно от 14 дни от приложението.

Прогестеронът /ПРИД-Делта/ се използва вече все по-широко  като част от схемите за ефективно заплождане, при които кравите се осеменяват на 10-ия ден от започването на схемата.

След изследване на репродуктивния тракт от лекаря Ви, той ще реши кои хормони са подходящи за приложение при конкретното животно .

Как може да използваме схемата с прогестерон /ПРИД-Делта/ при проблеми със заплождането?

Използвайки  схема с прогестерона /ПРИД-Делта/, теренните опити показват 46 % заплодяемост при неуспешно забременелите крави след осеменяване, при които няма жълто тяло.

Схемата е следната:

Ден 0 – Оварелин /Gn-RH/, сутрин между 8 и 9 часа, мускулно 2 мл. и поставяне във влагалището на ПРИД-Делта за 7 дни.

Ден 7 – Изваждане на ПРИД, сутрин между 8-9 часа плюс инжекция с простагландин /Ензапрост/ 5 мл. мускулно.

Ден 8 – Повторно приложение на простагландин /Ензапрост/ между 8 и 9 часа сутрин.

Ден 9 – следобед, между 16 и 17 часа се прилага отново Оварелин /Gn-RH/ – 2мл.мускулно.

Ден 10 – сутрин, между 8 и 9 часа се извършва изкуствено осеменяване.

Жълто тяло на яйчник – добре развито и яйчници без жълти тела.

 

 

В сравнение с нормалния Овсинх, когато е стартиран без жълто тяло в яйчника и при схема с PRID, също стартирана без жълто тяло – заплодяемостта е по висока с 22%. Резултатите говорят сами по себе си – заплодяемост при ОВСИНХ стартиран без жълто тяло – 24%, а с използване на PRID, стартиран също без жълто тяло, тя е 46%.

Сева-България препоръчва стриктно изпълнение на схемата по дни и часове, за да се получат максимално добри резултати като заплодяемост.

Добрата заплодяемост е ключова за всяка ферма. Репродукцията при кравите е комплексно явление и има много фактори, които влияят върху заплодяемостта. Добрата и навременна диагностика и комплексният мениджмънт са много важни за репродукцията в една ферма. Терапевтичното приложение на хормони може да подобри заплодяемостта при конкретна крава. Хормонът Прогестерон е важна част от комплексния репродуктивен процес. При лечението на проблемните крави и заплождането им ние удължаваме продуктивния им живот и повишаваме печалбата на фермата си!

ИЗВОДИ:

  • При крави с липса на жълто тяло в яйчника при преглед, единственият ефективен начин за заплождане е приложението на PRID-прогестероново устройство.
  • При високо продуктивните крави, при които прогестеронът винаги не достига, за да повишим заплодяемостта и да ги заплодим по рано най-ефективният и бърз метод е PRID-метода.

Д-р Красимир Колев – Сева-България.

Благодарим на д-р Колев за полезните съвети и Ви напомняме, че за повече информация можете да се свържете с него на телефон: 0884 541 787