ВОДЕЩА НОВИНАОТ ФЕРМИТЕСПЕЦИАЛИСТИТЕ СЪВЕТВАТ

Както знаете, НАРМС постоянно търси начини да бъде полезна и адекватна на проблемите и нуждите на фермерите, които са нейни членове.

Паралелно с изграждането на Информационната система, която вече втора година дава подробна и изключително полезна информация за всяко конкретно животно, за стадото като цяло и за използваните в репродуктивния процес разплодници, през 2021 г. в НАРМС беше назначен ветеринарен лекар – д-р Григор Милчев.

Днес срещата ни е с него и ще го оставим той сам да се представи и разкаже каква е функцията му, както и с какво може да Ви е полезен:

Здравейте, д-р Милчев, разкажете ни за себе си.

– Здравейте, казвам се д-р Григор Милчев и съм на 50 години. Живея в с. Градина, община Първомай. Семеен съм с три деца.

През 1995 г. завърших Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина, който понастоящем е преименуван на Тракийски Университет, в гр.Стара Загора. Ректор по онова време беше Иван Божков, който впоследствие стана и народен представител, е родом от с. Оризово, което е съвсем близо до родното ми село.

– Как се насочихте към ветеринарната медицина?

– Не мога да кажа, че съм искал това още като дете. С течение на времето развих любов към животните, тъй като отглеждането на селскостопански животни е характерно за родното ми място.

И до ден днешен в Първомайския регион има много ферми.

– Кандидатствахте ли и за някоя друга специалност тогава или друго учебно заведение?

– Кандидатствах само Ветеринарна медицина в института в гр. Стара Загора през далечната вече 1989 г., когато пръв партиен и държавен ръководител все още беше Тодор Живков.

По онова време класиранията от кандидат-студентските изпити бяха районирани по окръзи. Аз се класирах първи в бившия Пловдивски окръг или сегашната Пловдивска област.

Бяха интересни години. Дотогава животновъдството в България беше съсредоточено основно в ТКЗС. След като завърших демокрацията беше дошла и всичко беше различно.

Бях за една година в казармата, след което кандидатствах за работа в териториален участък на с. Градина, който включваше 3 села. Там работих доста време, от 1997 г. до 2013 г. Напуснах, за да започна в БАБХ като официален ветеринарен лекар на общ. Първомай.

Понастоящем от м.май 2021 г. работя в НАРМС като ветеринарен специалист, който обслужва ферми, които членуват в Асоциацията и развъждат породите Монбелиард и Симентал. Дейността ми е свързана предимно с репродукцията в стадата, като разбира се оказвам съдействие във всяко направление, ако фермерите потърсят такова от мен.

– Какво Ви накара да се насочите към тази позиция, а не да откриете своя частна практика например?

– На първо място впечатлението, което председателят г-н Атанасов ми направи още при първата ни среща. Той не беше многословен. Ясно ми даде да разбера, че от всеки служител на НАРМС се изисква усилие, точност и коректност към поверените отговорности, но и същевременно се осигурява възможност за развитие и трупане на опит и знания. Така и стана – аз ежедневно научвам нови неща, тъй като в НАРМС членуват много и различни стопанства, които са наложили съвършено различни технологии на отглеждане, хранене и репродукция, поради различията в региона и мащаба на дейността.

Тази позиция ми даде възможност и значително да подобря уменията си за работа с видеозон, тъй като една от основните ми функции е откриването на бременност при животните там, където ветеринарен специалист липсва или има само административни функции, което е характерно за малките отдалечени ферми.

Ранното идентифициране на бременността е в основата на рентабилната репродукция в стадото, тъй като дава възможност от една страна за откриване на евентуални репродуктивни проблеми навреме и от друга за анализ на случващото се до момента.

Забавеното заплождане на животните е сериозна финансова загуба за всяка ферма. Освен че при ненавременното откриване на проблем се нарушава правилото за стопанска ефективност на фермата – от всяка крава по едно теле годишно, е възможно той да се задълбочи до степен, до която да е нелечим и да доведе дори до загуба на животното.

Важно е на фермерите на терен да се обяснят причините, поради които е възможно кравата да не се заплоди навреме. Да се проследят практиките за осеменяване, пресушаване и хигиена. Все още на много места това се подценява. Случвало се уж бременни животни да се пресушат и след това да се установи, че не са били заплодени изобщо. Ацикличните животни също трябва да се диагностицират навреме.

За съжаление не са редки случаите, в които ветеринарните лекари ограничават дейността си само до имуно профилактика. Те сключват договори за обслужване на стопанствата в района, но наистина извършват само това – профилактика и ваксинация, която е задължителна по закон.

Това обаче далеч не достатъчно, за да се проследява здравето и правилното отглеждане на животните в стадото. Пропускат се репродуктивни проблеми и други заболявания, които при навременна намеса са напълно лечими.

Това е, за моя радост, основната ми функция сега – да помагам с това, което не достига и да съдействам на фермерите от Асоциацията. Радвам се, че изградих добра комуникация с голяма част от тях и взаимно се учим ежедневно как да опазим заедно животните здрави и да повишим рентабилността в стопанството.

С времето остарелите практики остават в миналото и все повече фермери обръщат внимание на превенцията, като едновременно се ограмотяват във всяко направление.

– За какво конкретно могат да се обръщат фермерите към Вас и как да го направят?

– Основно за проблеми, свързани с репродукцията, но както вече казах съм на разположение по всякакви въпроси и теми, стига това да е от полза за фермерите.

Използвам възможността отново да съобщя контактите с мен: – отговарям на телефонен номер 0877 388 984, съответно електронния ми адрес е vet.narms@narms.bg

 – Какво всъщност правите като посетите една ферма за първи път и какво се случва впоследствие?

– Задължително първо се запознавам със собственика, ветеринарния специалист или друг човек пряко свързан и отговорен за животните.

Важно е в детайли да се установи настоящото състояние на стопанството и стадото. Запознавам се с проблемите, които са установени и оглеждам животните за незабелязани такива.

Мерките, които взимам, разбира се, първо са по отношение на проблемите, които са били причина да ме потърсят. Впоследствие, ако съм забелязал други притеснителни сигнали по животните или обора отправям своите препоръки.

Тази работа изисква детайлно познаване на стадата, с които работя, а това за съжаление не става с едно посещение. Изисква време и постоянство докато се установят причините за някои отрицателни резултати. Основното, което помага е добрата комуникация с фермерите, които да алармират и информират своевременно за всяка възникнала притеснителна ситуация. Кравите са живи същества и като такива нямат график на травмите, болките и заболяванията. По тази причина е много важно доброто наблюдение и своевременното информиране на ветеринарен лекар, независимо дали съм аз или някой друг.

– След година опит в Асоциацията какво ще препоръчате на фермерите на база опита Ви до момента?

– Да не чакат! Да взимат мерки още при първи сигнали за здравословни проблеми, тъй като привидно безобидните симптоми може да предшестват изключително сериозни и впоследствие хронични или нелечими заболявания!

Друго важно е хигиената! Огромна част от репродуктивните проблеми идват вследствие на лоша хигиена – при отелване и в следващите няколко седмици особено.

Добре би било посещенията на терен да се осъществяват поне веднъж на два – три месеца, за да има действително повишаване на рентабилността в стадата.

Ще използвам възможността да благодаря на всички за топлия прием и оказаното съдействие. Разбира се в началото ми беше нужен някакъв период на осъзнаване и допусках някои грешки, но фермерите бяха толерантни към това и днес се радвам, че ми оказват доверие и ми поверяват здравето на животните си.

– Какво ще им пожелаете в този труден период?

– Търпение, упоритост и оцеляване на ръба на възможното! Те всичко това го могат, не им е за първи път. Затова ще им пожелая само здраве и устойчиви нерви!

– Успех на настоящата позиция и благодаря за отделеното време!

– Поздрави и до нови срещи!