НОВИНИОТ ФЕРМИТЕЗеменея 

Продължаваме с представянето на нашите членове. Днес сме във ферма „ЗЕМЕНЕЯ“, собственост на „Вамид 2002“ ООД

Фермата е разположена в най-западната част на малка котловина в преддверието на Земенския пролом на десния бряг на река Струма, по източния склон на Риша планина. Разнообразният и красив релеф на региона е екологично чист и изключително подходящ за развитие на био земеделие и животновъдство, и за производство на био продукти.

Основател и собственик е г-н Васил Николов – потомствен животновъд, дипломиран в специалностите Икономика и Външна търговия експерт, който беше любезен да ни приеме и да ни разкаже за фермата и своя бизнес.

Първите Сименталки са купени през 2005 г. от КОС гр.Видин. През 2009 г. става член на основаната година преди това Асоциация за развъждане на породите Монбелиард и Симентал и оттогава, за да повиши млечността в стадото, започва да използва семенен материал от породата Монбелиард. Сега стадото наброява над 50 глави, повечето от които чистопороден Монбелиард, получен вследствие практикуваното във фермата поглъщателното кръстосване. Васил с основание се гордее с постигнатото и ни развежда из фермата, за да ни покаже подрастващите, досущ като истински Монбелиард. Разказва ни, убеден от натрупания опит,  как с всяко следващо поколение стадото увеличава продуктивността си, а в едно с това и качеството на произведеното мляко – нещо, което е от изключително значение при преработката му. Впрочем, Васил Николов има собствена мандра, в която преработва млякото от фермата и произвежда известните в страната млечни продукти с марката „Земенея“… Но, да се върнем към стадото.

Технологията на хранене е чрез хранителна пътека. Грубите фуражи са изцяло собствено производство, докато концентрираните са приготвени по рецепта, специално за фермата. Отглеждат се 600 дка люцерна, която по думите на Васил е незаменима част от пълноценния хранителен режим на животните. В дажбата се използва също ливадно сено и царевичен силаж, собствено производство.

Доенето се осъществява, все още, на гюмове, с централен вакуум. Предстои, съвсем скоро, да започне изграждането на централен млекопровод, който значително ще облекчи работата на доячите и ще повиши хигиената на доене.

Отглеждането на животните е вързано, като през голяма част от деня те са пуснати свободно в двора, а при благоприятни климатични условия и на ливадите край фермата.

Както по-горе стана дума, към ферма Земенея преди 10 години е изградена мандра, в която се преработва, както добитото от собственото стадо мляко, така и от други ферми в региона с доказано екологично чиста суровина, като например фермите в с. Лобош и с. Осоица, развъждащи също породите Монбелиард и Симентал. Любезният ни домакин определя качеството на млякото от тези породи като несравнимо по-добро от това на черно шарените животни по отношение на аромата, нивото на протеина и рандемана при сирената и кашкавала. Той изтъква изключителното значение на технологията на хранене, определяйки пашата от правилно обработени и чисти пасища като задължително условие за качествена продукция.

Млечните продукти „Земенея“ са наложена и разпознаваема търговска марка на българския пазар, които се реализират основно в обекти от собствена търговска мрежа, както и в големите вериги хипермаркети. В някои от тях са отредени специални витрини за екологично чистите продукти с тази марка.

Кравефермата и мандрата са изградени по програма САПАРД, но реализацията на проекта не е била безпроблемна и сега Васил разпалено ни разказва как съвсем целенасочено ДФ Земеделие в лицето на тогавашния изпълнителен директор г-жа Калина Илиева е забавил с три години рефинансирането от над един милион лева, как това е довело до огромни трудности и финансови загуби, как се е наложило справедливостта да бъде възстановена чрез съд и как, независимо че фонда е бил осъден да компенсира Земенея с лихвите за трите години, то държавата е продължила да търси компенсации за десет!?

За съжаление, в подобен абсурден и несправедлив сценарий ще се разпознаят голяма част от българските земеделци и животновъди!

Според г-н Николов разпределянето на средствата за подпомагане не се прилага адекватно и те не достигат в цялост до крайните реципиенти, а посредством схеми за източване чрез пасища, виртуални животни и други подобни механизми, голяма част от средствата биват отклонявани от тях. Той определя бюрокрацията като смазваща и ни разказва как в своята администрация има служител, назначен да се занимава с писането и предоставянето на абсурдни справки, които ежедневно изискват институциите. Според него държавата разполага с всички необходими данни, но отговорните лица не ги обработват и систематизират както и където трябва и това превръща говедовъдството във все по-голямо изпитание в България.

На въпроса дали смята, че разпределянето на субсидиите между големите и малките стопанства е справедливо, той категорично ни дава отрицателен отговор. Мнението му е, че големите ферми използват позициите си и чрез лобистки текстове в наредбите си осигуряват обширни и качествени, а малките остават без такива, особено в равнинната част на страната. Той изтъква нуждата от по-специална и профилирана помощ към малките стопанства с  30 – 50 животни, тъй като това е начин за съживяване и развитие на изостаналите планински райони.

Земенея  е стопанство, преминало през сериозни финансови изпитания, но на въпроса как се справя с нарастващата криза с намирането на работна ръка, г-н Николов ни разказва, че по-голямата част от работниците му са с над 20-годишен стаж в стопанството, тъй като дори и в най-трудните моменти навременното изплащане на заплатите и добрите условия на труд са били главен приоритет за него като работодател.

По-нататък интересният разговор с Васил Николов се прехвърли към асоциацията за развъждане на Монбелиард и Симентал, в която той членува повече от десет години. Домакинът ни изрази благодарност за адекватното отношение, помощта и информацията, която е получавал от страна на НАРМС. Разказа как преди години в разговори с председателя,  относно селекцията в стадата е смятал някои неща за силно нереалистични и имагинерни, но с времето се е убедил в смисъла от тях и сега е удовлетворен от постигнатите резултати. Като основни предимства от сътрудничеството той посочва достъпът до семенен материал с висока развъдна стойност и доказан произход, съдействието за по-добра комуникация с други ферми и производители, административната и специализирана помощ.

Едновременно с хубавите думи, казани за нас от домакина, получихме и изключително ценни препоръки за популяризиране на качеството на произвежданото в нашите ферми сурово мляко; чухме твърде полезни и навременни идеи за създаване и налагане на пазара на млечни продукти, произведени само от млякото на Монбелиард и Симентал; за такива, произведени от животни с доказан произход в декларирани екологично чисти райони и т.н.! Той смята, че Асоциацията би могла да бъде ценен съюзник в ограмотяването на потребителя в разпознаване и предпочитане на истински био продукти от сертифицирани производители. Според него публичното разграничаване на качествените сирена и кашкавали от огромния брой стоки със съмнително съдържане в търговските вериги, сериозно ще подпомогне производителя и ще доведе до изграждане на здравословни хранителни навици у населението.

С благодарност за откровения и любопитен разговор, обнадеждени от споделените идеи и прагматизма на Васил Николов, си тръгваме от ферма Земенея и от тази красива местност, с гледка, спираща дъха ни!