ВОДЕЩА НОВИНАНОВИНИСПЕЦИАЛИСТИТЕ СЪВЕТВАТ

Сигурно си спомняте интервюто ни с д-р Емил Димитров, който ръководи Академичния технически комплекс към Тракийския Универстит в гр. Стара Загора. В него той подробно ни разказа за многото положителни и модерни промени в комплекса към Университета и ни остави с широко отворени от изненада очи от амбициозните проекти и мащабните инвестиции, направени там.

Именно от него разбрахме, че случващото се в комплекса не е изолиран случай, а изцяло обновена политика на развитие и ръководство на един от най-големите и разпознаваеми университети в България.

Нямаше как след чутото и видяното в Академичния технически комплекс да не потърсим един от основните  „виновници“ за динамичните промени – настоящия ректор на Тракийския университет, доцент Добри Ярков.

Поканата ни за среща беше приета, въпреки натоварения график на ректора и той с разбираема гордост подробно ни разказа за постигнатото в учебната институция, която ръководи и на която буквално е подарил професионалния си път.

Доц. д-р Добри Ярков е роден на 2-ри юни 1960 г. в гр. Стара Загора. Завършва средното си образование в Първа гимназия „Христо Ботев“, гр. Стара Загора. През периода 1978-1983 следва специалност „Ветеринарна медицина“ във Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина, който поставя основите на днешния Тракийски университет. След четири години практика като ветеринарен лекар, през 1987 г. полага успешно изпит за асистент по генетика и развъждане във Ветеринарномедицински факултет. През 2000 г. придобива научна степен „Доктор“ по Генетика, а от 2007 г. до момента е доцент в  катедра „Общо животновъдство”, секция „Генетика, развъждане и частно животновъдство” към Ветеринарномедицински Факултет на Тракийски университет.

            Има няколко специализации в чужбина – в Англия, Германия, САЩ. Научните му интереси са свързани с естествен и индуциран мутагенез, фармакогенетика, цитогенетика, интродукция на нови породи животни. Автор е на множество публикации, включително в авторитетни международни научни списания. Разработил е учебници и учебни помагала в областта на генетиката и селекцията на животните. Владее английски и руски език. Той е дългогодишен консултант и лектор в подкрепа на българските животновъди.

         През 2018 г. доц. Добри Ярков работи и като ключов експерт по селско стопанство и рецензира доклади на Световната банка по разработване на „Национална стратегия за адаптация към климатичните промени и план за действие“. Член е на Съюза на учените в Р. България и на редица браншови организации. Доц. д-р Добри Ярков натрупва административния си опит като Началник Административно-стопанска дейност на Тракийски университет (2004-2007) и като Помощник ректор на Тракийски университет (2008-2015). За да бъде максимално полезен на Тракийски университет, през 2013 г. доц. Добри Ярков придобива допълнителна квалификация по „Финансов мениджмънт” в УНСС .

            На 27.11.2019 г. е избран за ректор на Тракийски университет, гр. Стара Загора.

 – Здравейте, доцент Ярков. Благодарим Ви, че намерихте време за Асоциацията за развъждане на Монбелиард и Симентал! Тракийският университет винаги е бил институция, с която членовете ни са тясно свързани в дейността си като животновъди. Моля разкажете ни за учебното заведение.

– Здравейте! Радвам се, че сме от полза на всеки дръзнал да се занимава с животновъдство в България! Това обаче далеч не изчерпва всички възможности, които предоставя Тракийският университет.

По отношение на двете направления, животновъдство и ветеринарна медицина, ние сме безспорен лидер в България с доказана на практика безупречна репутация и хиляди успешно реализирани специалисти в цял свят.

Работи се приоритетно и смея да твърдя – изключително успешно, за експертизата по „пътя на храната“, т.е. по всяко направление включено в процесите от производството на храната на животните до крайния продукт с доказан произход, който хората слагат на масата си ежедневно.

Учебното заведение представлява една наистина голяма и всеобхватна структура, която далеч не се свършва с  факултета по ветеринарна медицина и всички негови звена. Имаме медицински колеж, както и медицински, педагогически, икономически и технически факултети. Произвеждаме квалифицирани кадри в почти всички направления на социално-икономическия живот у нас.

Като цялостна структура сме сред първата десятка на най-добрите университети в България и продължаваме непрекъснато да работим за повишаване нивото на компетенции на нашите студенти.

Тракийският университет не е само образователна институция. Паралелно с учебната активно развиваме научно-развойна дейност.

Кадрите на университета ежегодно са над 1200, а студентите достигат до 10000 от 52 държави. Водим обучение на английски в медицинския и ветеринарно-медицинския факултет, където са концентрирани чуждестранните студенти.

В тази връзка бих желал да съобщя една много важна и положителна новина за ветеринарния факултет на ТУ, който на 8-ми юни тази година получи пълна европейска акредитация до 2026-та година. Това ни прави пълноправен член на „семейството“ на най-добрите и престижни учебни заведения в Европа и е повод за голяма гордост!

– Поздравления за този красноречив успех! Какви, все пак, са практическите предимства на ТУ за всеки, който го предпочете сред „морето“ от университети и колежи, които сякаш ежедневно изникват от нищото?

– Тук изобщо няма база за сравнение! ТУ е университет за тези, които ценят бъдещето си и искат да се реализират като знаещи и можещи специалисти!

Ние не само създаваме и развиваме научно-развойна дейност и трансфер на технологии от науката към практиката, а и обучаваме студентите да работят с тези технологии. Това в перспектива неминуемо се отразява и на нивото на техническа грамотност и оборудване в българските ферми.

Предимството на нашите научни структури е, че всичко разработено от тях директно се интегрира в учебния процес и намира веднага своето практическо изпитване и приложение.

Нашите студенти са много търсени сред бизнеса и реализацията им е гарантирана. С годините сме създали убеденост сред работодателите в бранша, че наемайки възпитаник на ТУ инвестират в спокойствие, грамотност и високи резултати.

– Университетът разполага с ветеринарна болница. Разкажете ни за дейността й.

– Да, тя стартира дейност на 01.04.2021 г. и за този кратък период от време достигна значителен ръст на пациентите, което за нас е сигнал за доверие и положителни резултати.

Болницата спомага и за практическата подготвеност на студентите, които имат възможност да се срещат и справят с реални ситуации по време на обучението си.

Нищо в ТУ не се развива самоцелно. Всяко звено цели подпомагане на останалите и носи реална практическа полза. Стараем се да осигурим на възпитаниците си всички условия, за да могат да започнат активна работа буквално на следващия ден след завършването си.

– През последните години Тракийският университет определено носи добри новини за всички свои студенти и партньори, но това не винаги е било така. Какво заварихте и с какво се справихте, за да говорите днес с тази заслужена гордост за постигнатите резултати?

– Аз нямам претенциите, че успехите тук започват и завършват с мен. Всяка промяна идва с възможния за това момент. Нищо от случващото се сега и това, което предстои, нямаше да бъде възможно без здравите основи, положени от всички блестящи специалисти, отдали професионалния си път на Тракийски университет.

Действително в момента условията динамично се развиват и има възможност да се инвестира в модернизация и по-високо качество на практическата подготовка, но през годините специалистите на ТУ са успели да произведат десетки хиляди успешни кадри, независимо от условията, в които се е налагало да работят.

Именно на базата на постигнатото от тях в момента сме заслужили доверие и финансова помощ, за да бъдем актуални с времето, нуждите на бизнеса и модерните технологии.

В тази връзка бих желал да благодаря на всички свои колеги и предшественици за добре свършената работа!

За мен  е чест, че имам възможност да надградя постигнатото именно тук, където съм научил всичко!

– Какво надградихте?

– Основните фокуси на моята работа са осигуряване на условия за безкомпромисна практическа подготовка на студентите и изграждане на трайни и активни взаимоотношения с бизнеса.

С всеки изминал ден интересът на собственици на компании от всички сфери на бизнеса се увеличава осезаемо. Техни представители ни посещават често и се провеждат обсъждания относно подготовката на специалисти, за които има „глад“ на пазара на труда.

Тракийският университет има за цел да бъде и е свързващо звено между студентите и техните бъдещи работодатели. Изградихме и развиваме кариерен център, който е на разположение на всеки възпитаник още след постъпването му, като този център работи в тясно сътрудничество с потенциални работодатели от всякакъв мащаб, сектор и регион на България.

– Контакти на кариерния център към Тракийски университет читателите ще намерят в края на статията, но нека поясним – за кого са отворени неговите врати?

– За всеки! Ние обучаваме студенти от цяла България и за нас е огромна радост, че имаме възможност да им помогнем да се реализират по родните си места, където ще се чувстват най-подготвени и на мястото си!

По програма ЕРАЗЪМ осигуряваме възможност на студентите да пътуват в чужбина и да стажуват до 1 година, което им дава поглед върху западното развитие и впоследствие стремеж да го внедрят тук. До 250 студенти от ветеринарния факултет заминават за различни държави за една година. Там имат възможност да работят както в учебни заведения, така и в реална бизнес среда.

Както казах – нищо в Тракийски университет не се случва самоцелно!

– Модерните технологии и интеграцията им в производството са приоритет за университета. Какво по-конкретно се случва в това направление?

– Тук амбициите ни са действително високи, което е разбираемо при все повече и агресивно настъпващите технологии във всяка сфера на бизнеса и живота. Стремим се към осигуряване на пълна дигитализация на учебната среда и възможност на студентите да работят с роботизирани технологии от последно поколение.

Пример за такава интеграция са роботизирани системи за доене, почистване и хранене, която предстои да внедрим през следващите месеци в нашия Академичен технически комплекс.

Амбицията ни е не само да обучаваме кадри, които да работят с тези системи, а и такива, които да ги инсталират и поддържат. Една от основните причини, поради които много ферми се въздържат от инвестиции в роботи е именно липсата на техници и софтуерни специалисти, които да ги поддържат тук в България и да могат да реагират за часове при нужда от намеса.

Това е една важна стъпка към улесняването на интеграцията на роботизирани системи в българските ферми, което пък от своя страна ще спомогне за разрешаване на проблемите с работната ръка. Модерните софтуери и съоръжения оптимизират нивата по отношение на качество, количество и хигиена на продукцията, както и своевременното проследяване на здравния и репродуктивен статус на животните.

Това е бъдещето и ние като университет с традиции трябва да сме адекватни и да задоволяваме нуждите на бизнеса.

– Къде може да се види списъкът с новите специалности, които предлага ТУ?

– На официалната ни електронна страница: https://trakia-uni.bg/. Общо взето не обучаваме единствено юристи, спортисти и артисти, но пък за тези специалности България разполага с други блестящи учебни заведения.

На студентите осигуряваме възможност да се обучават здравословно и се грижим за добрата им кондиция. Наред със задължителните предмети по специалностите, имаме преподаватели по физкултура и религия.

Всеки университет трябва да работи като един цял организъм, който приема всички необходими и полезни вещества и съществува активно и полезно! Студентите не са просто факултетни номера – те са нашето бъдеще и грижата за тяхното здраве, подготвеност и удовлетвореност са на първо място!

С този прекрасен призив приключваме първата част от интересния ни разговор с доцент Ярков.

Очаквайте продължението на интервюто, в което ректорът на ТУ ще ни разкаже конкретно за всяко направление на научна и учебна дейност, за Академичния технически комплекс и за продуктите, които университетът произвежда в собствената си мандра. Ще го разпитаме, разбира се, и за бъдещите планове и очакваната им реализация.

За всички студенти и работодатели оставяме контакти на кариерния център към ТУ:https://trakia-uni.bg/science/centers