СименталПородата Симентал е създадена в долината на р. Симме, в региона Бернес Оберланд, Западна Швейцария в условията на богатите алпийски пасища. Становищата за произхода на породата са различни. Едни автори считат, че тя е създадена чрез отбор от местно примитивно говедо, други че е кръстоска на местно говедо с Голямото немско говедо, или че произхожда от скандинавското широкочело говедо. Независимо от истината за произхода тръгнал от алпийските пасища , днес породата Симентал е разпостранена на всичките шест континента и е родоначалник на много породи говеда, включително и у нас.- Българско червено, Червено садовско, Кулско и българско сименталско говедо. Понастоящем симентала е основната месо-млечна порода в Света, втора по разпостранение порода говеда, с численост между 40-60 млн.глави. Първата племенна книга за породата е издадена в кантона Берн през 1806г но сведения за породата има много по-рано преди това. Записи показват, че породата е била експортирана в Италия още през 1400г.животните са търсени заради бързия растеж, високата млечност и масленост на млякото, добрата работоспособност. Породата е известна със значителните си размери. През 1890г е създадена разъвдна организация на породата симентал в Швейцария. Контрола на млечната продуктивност започва от 1903г, а от 1961г се използва изкуствено осеменяване.

През деветнайсти век Симентала се разпостранява в Източна Европа и Балканите достигайки и Русия през 1869г. в Африка първия внос е направен през 1893г в Намибия. Гватемала внася първите симентали в Западното полукълбо през 1897г, последвана от Бразилия през 1918г и Аржентина-1922г. В Северна Америка породата е пренесена едва през 60 те години на миналия век, а в Австралия и Нова Зеландия едва през 70 те. През 1976г са внесени първите животни в Република Китай.

През 1976г в Загреб е основана Световната федерация за развъждане на породата Симентал.. целта е да се обединят всички животновъди по света и да им осигури възможност да споделят информация от проучванията си. Първоначално селекцията на породата Симентал се е извършвала в три направления- мляко, месо и работа. Нуждата от работен добитък днес е значително по-малка и затова породата се развива основно с комбинирано двойно предназначение- млечно и млечно-месомесно. С течение на годините и в резултат от дългогодишна селекция са създадени животни с отлични продуктивни качества, които успешно конкурират породи, селекционирани както в млечно, така и в месодайно направление.
В Европа сименталът се развъжда главно в млечно-месно направление., като селекцията по млечна продуктивност е най-силно застъпена в Словакия, Франция и Италия. В Германия, Австрия, Швейцария и Франция контролираните крави достигат млечност над 7000кг. симентала е доминираща порода в Сърбия-80%, Австрия-80%, Хърватска-75%, Словения-54%, Чехия-47%. Най-голяма е популацията в Германия-3.5млн.броя.

В родината си Швейцария, чистопородния Симентал е около 10% от говедата в страната. За подобряване на млечната продуктивност през 1967г породата започва да се кръстосва с Монбелиард и Ред Холщайн., която заема 20.2% от регистрираното поголовие в страната.
В Австрия се отглеждат около 1.6млн говеда от породата Симентал. В САЩ породата е внесена в началото на двадесети век, но не се е развила и е изчезнала. Нов внос е направен през 1967г. Селекцията се води в месодайно направление и днес това е една от най-популярните породи за месо. За разлика от европейския, 80% от американския симентал е черен, а останалия е червен, като по-голямата част от животните са едноцветни.

Продуктивност: Симентала има висока млечна продуктивност.В Швейцария през 2016г средната млечност на оргиналния симентал за първа лактация е 5500кг, а на кравите на трета лактация е 7500кг с масленост от 4% и проетин-3.50%. В Австрия средната млечност на контролираните 70 761 първотелки за пълна лактация е 6687кг с 4.15% масленост и 3.39% протеин. Млечността на всички контролирани крави на брои 256 392 е била 7370кг мляко с 4.16% мазнини и 3.41% протеин. Отделни стада имат млечност от 10 000-12 000кг и дори 14 000кг., а отделни крави са дали 16 0000-18 000кг мляко за лактация. Кравата GS VOLT с баща BACARDY през 2016г е произвела 18008 кг мляко с масленост от 5.58% и протеин 3.35%. В Германия през 2015г средната млечност на контролираните крави е 7392кг с 4,25% масленост и 3.5% протеин. Във Франция под селекционен контрол са 26501 бр крави отглеждани в 804 ферми и е получено от тях средно по 7187кг мляко с 3.98% мазнини и протеин-3.53%.

Екстериор: Глава- голяма, удължена с голямо чело. Шия- здрава, средно дълга, добре свързана с главата.Гръб- дълъг, широк.Кости- едри и тежки, Крака- здрави с правилна постановка. Копита-къси, широки, овални, с твърд копитен рог. Виме-сравнително добре развито, захванато напред широко за корема. Кожа- дебела, еластична, силно развит гердан. Цвят на космената покривка- жълто, златисто, рядко червеношарен. Главата обикновено е бяла, около очите тъмно пигментирана. Коремът и крайниците са бели. Животните са едри, с добре развита мускулатура. Височина при холката – кравит-140-150см Живо тегло – крави-700-800кг, бици-1000.1250кг. Живо тегло при раждане-около 40кг.