ВОДЕЩА НОВИНАНОВИНИСПЕЦИАЛИСТИТЕ СЪВЕТВАТ

https://govedovad.com

След доброто съхранение на спермата в съда, следващата много важна операция е размразяването на спермата. Обикновено всяка фирма производител на сперма, дава инструкция, как да става това – на водната баня, време за апликация и още доста изисквания. Всяка една грешка, води до намаляване процента на заплождане. Честа картинка при нашите ферми е осеменителя да пристига със зареден пистолет  за осеменяване. Това означава, че след задължителния преглед на обявеното животно за осеменяване от фермера, дори то  да има проблем в репродуктивните органи, трябва да бъде осеменено. Резултата е нулев, но осеменителя трябва да си вземе парите. Така че, правило номер едно за фермера е да иска задължително животното да бъде проверено дали е готово за осеменяване и тогава осеменителят да пристъпи към размразяването на спермата.

Какво трябва да се прави, когато има по голям брой крави за осеменяване или е настъпил деня на осеменяване, на група крави след синхронизация на еструса им. Размразяването на повече от една паета със сперма едновременно,  помага да се справите по-бързо с осеменяването на синхронизирани крави. Трябва обаче да се спазват указаните  процедури за подготовка на спермата, термичната защита и работа в рамките на определените срокове, които също са ограничени.

Някои от проучванията обаче предизвикват объркване. Данните   показват, че когато четири паети сперма се размразяват наведнъж и се използват за осеменяване на кравите, резултатите са следните: имаме 47,6 % на заплождане от  първия подготвен пистолет,  41,2 % за втория, 37,5 % за третия и 25 % за четвъртия.
Не може обаче да се направи извод, че спадът на плодовитостта е резултат от размразяването на повече от една паета  сперма едновременно, тъй като изследователите не поддържат адекватна термична защита. Повишаването на температурите вътре в цевта на заредения  пистолет – поради високи външни температури, беше свързано с намаляване на жизнеспособността на спермата във времето.

Други изследвания са установили, че размразяването на няколко паети едновременно и поставянето им в пистолетите, не нарушава качеството на спермата. Тук трябва да се спази правилото, при размразяване на спермата, не трябва да се допуска паетите да се допират една до друга по време на размразяването. Тъй като това може да забави размразяването и да компрометира жизнеспособността на спермата.
Следователно, в повечето бани за размразяване   съдържащи около 1 литър вода, могат да се размразят около четири до пет паети едновременно. Тук задължително се следи температурата на водата и  не се допуска отклонение от инструкциите дадени от фирмата производител.
Изследователите казват, че спермата може да живее един час след размразяването, ако се държи при температура между 35 и 36.6 градуса. Така заредените пистолети, трябва да бъдат термично защитени, докато не бъдат използвани. Ако не се направи това, жизнеспособността на спермата също може да се намалее. Въпреки това, процентът на живите сперматозоиди намалява през този час, затова и водещите експерти  препоръчват да се аплицира спермата  в кравата в рамките на 10 до 15 минути след размразяването. 

Един от най-големите проблеми при изкуствено осеменяване на кравите е поддържането на температурата на спермата от 35 до 36.6 градуса, докато се депонира в кравата. Какво може да се направи:
Загрейте  пистолета за да гарантирате жизнеспособността на спермата. Преди да поставите паетата в него.  Изследователи  са сравнили разликата между размразена сперма до 36.6 градуса   поставена в студен  пистолет с 5 градуса, и сперма поставена в пистолет, предварително затоплен чрез енергично разтриване с хартиена кърпа на 36.6 градуса. Температурата на спермата в студения пистолет спада, причинявайки щети на сперматозоидите, докато спермата в предварително загретия пистолет няма  причинени щети.

Размразяване във вода 35 градуса. За да избегнат студения шок или бързото охлаждане на спермата, някои осеменители, при студено време, са се опитали да прескочат ваната за размразяване и да поставят пипетата директно в пистолета  – с вярата, че спермата ще се размрази, след като достигне репродуктивните органи  на кравата. Изследванията, са установили, че тази практика – наречена размразяване във въздуха,  всъщност нанася повече вреди на качеството на сперматозоидите от студа. 
В мащаб от 1 до 10, като 10 е степента, която най-силно уврежда спермата, студеният шок е около пет или шест, докато неправилното размразяване е 12.
Внимавайте за студен стрес. Трудно е да определим конкретна температура, когато настъпва студен удар или колко ще са щетите.
За да се борят със студения шок, осеменителите трябва бързо да поставят паетите  в пистолета и да поставят пистолета близо до тялото си, за да поддържат температура от 36 до 36.6градуса, докато транспор-тират пистолета до кравата. В големите ферми, където подготовката и осеменяването  се извършва в неотоплявани обори, се предлага превръщането на стар микробус в осеменителен център. Това  позволява да се приготвите сперма в топла среда в близост до кравите.

Бъдете подготвени за топлинен стрес. Подобно на студения стрес, топлинният стрес става проблем при определена температура. Когато обаче температурите се повишат над 37 градуса /или влажността е по-голяма от 50 %/, трябва да вземете предпазни мерки.
В тези екстремни условия намалете броят на размразяваните паети наведнъж и се опитайте да заредите пистолетите в хладна среда, като превозно средство или стая с климатик.