ВОДЕЩА НОВИНАНОВИНИСПЕЦИАЛИСТИТЕ СЪВЕТВАТ

Днес ще ви срещнем с едно от най-разпознаваемите лица в научните среди в областта на акушерството и репродукцията на преживните животни – професор д-р Наско Йовчев Василев. Той е роден на 08 юли 1960 година в гр. Симеоновград. Като през научната си кариера е преминал през степените асистент в катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения” през 1990, старши асистент (1993), главен асистент (1996), доцент (2005), а от 2013-та година вече и професор в Катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения“ на Тракийски университет в гр. Стара Загора. В поредица от интервюта съвместно с него ще ви запознаем с основни проблеми при възпроизводството при говедата и с някои полезни практики за поддържане на репродуктивното здраве на животните в стопанството.

В първото интервю ще помолим проф. Василев да ни разкаже за катедрата, която оглавява и по какъв начин би могла да е полезна за всеки от нас. 

– Здравейте, проф. Василев. Благодарим Ви, че отделихте време за нашата аудитория. Някои от нашите членове са Ваши възпитаници или са се възползвали вече от Вашите ценни съвети. Разкажете ни себе си и и институцията, която представлявате. С какво тя може да бъде полезна за нашите фермери?

– Казвам се Наско Василев и от 2013 г. съм професор в Катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения“ на Тракийски университет в гр. Стара Загора. В рамките на ветеринарно-медицинския факултет на ТУ работя от 1990 г. Тази година се навършват точно 30 г. от моя професионален път в тази област. След промените, които настъпиха в селското стопанство  с раздържавяването и оформянето на нов тип фермерство, което премина изцяло в частни ръце, ние преценихме, че катедрата би могла да бъде от полза на свободно практикуващите ветеринарни специалисти и изобщо на животновъдите. По тази причина от 1998 г. се концентрирахме върху репродукцията при продуктивни животни – едри и дребни преживни животни.

В началото започнахме активна работа с фермерите по внедряването на  ранната диагностика на бременност, тъй като това беше един от основните моменти за постигане на оптимални икономически резултати. Своевременното заплождане на животните е в основата на тяхната икономическа рентабилност.

Беше закупен първия ехограф, с който започнахме да посещаваме фермите именно с цел ранно диагностициране на бременност. Ранната диагностика не е самоцелна. Бременността разбира се може да бъде установена и в по-късен етап – на 60 или 90 дни и с други способи като ректалното изследване. Ползата от ранната диагностика обаче е, освен установяване на бременните животни, да се установят и тези, които не са, и да се потърсят навреме причините за това.

Тези регулярни изследвания ни позволиха да открием своевременно причините за липсата на реализирана бременност и адекватно да се вземат мерки.

По този начин, въвеждайки по онова време първите схеми за програмирано изкуствено осеменяване се оказа, че в комбинация с ранната диагностика те спестяват много безплодни дни за фермерите.

Първият човек, който ни подаде ръка беше именно Вашият председател г-н Атанасов заедно с още 2 ферми от района на гр. Сливен. Постепенно нашата дейност доби популярност. В годините през университета са преминали много студенти – приемът е по около 150 годишно. Всички тези наши възпитаници получаваха тези наши освен теоретични и практически знания. В процеса на обучение заедно с тях посещавахме ферми и имахме възможности да проследяваме развитието им и въвеждането на новите модерни технологии, доилните системи и различните софтуерни продукти, които излизаха през годините. По тази начин ги обучавахме ефективно в управлението на репродукцията в една млечна ферма. В момента около 95% от работата ни е с животни с млечно направление. Много по-малък е процентът на проблемите с репродукцията на месодайните животни.

Именно тези наши възпитаници останаха във времето и нашата връзка с практиката. Завършвайки те имаха основата при започване на работа, но в процеса на осъществяването й се обръщаха към нас за повишаване на квалификацията в определени направления и във връзка с конкретни казуси, пред които са били изправени.

В катедрата регулярно се извършват курсове за следдипломна квалификация, които са свързани с няколко основни репродуктивни направления – изкуствено осеменяване на едри преживни животни, ранна диагностика на бременност и синхронизиране на еструса, което през последните 10 години се налага все повече във фермите.

Приоритет в нашата катедра е поддържането на постоянна връзка с практиката и мисля, че до този момент успяваме да сме максимално полезни за нашите студенти и сме отворени към всеки, който има нужда от обучение или конкретни отговори.

В онези първи години, когато стартирахме активната си работа с фермите имаше известен отлив на интерес към работа с продуктивни животни и изобщо в говедовъдството. Това се дължеше на липсата на организация в тази област по онова време . Ветеринарите бяха натоварени с всички задължения във фермите  и не им оставаше време да се погрижат за репродуктивното здраве на животните.

За щастие през последните години това се промени и репродуктивното здраве на животните вече е приоритет и има все повече желаещи да се обучават в тази област. Постоянно ни търсят и курсовете станаха регулярни с времето.

В годините се изгради една система за обратна връзка между нас преподавателите и нашите вече практикуващи студенти, която ни позволи да се обогатяваме взаимно.

Освен ехографската диагностика през последните години в комбинация с изкуственото осеменяване и синхронизацията на еструса се изгради една система, която позволява в рамките на 100-те дни след раждането да се постигне оптимално висок процент заплодяемост от първо осеменяване, като запложданията от трето осеменяване останаха с много нисък процент. Това повиши значително икономическите резултати. Разбира се няма как да се разрешат всички проблеми, тъй като една част от тях идват от липсата на добра организация, правилно хранене или липса на адекватни условия. Постоянният внос на животни също беше фактор по отношение на репродукцията.

В тези първи години, когато вносът беше много усилен – първо на юници, а след това и на дойни животни, проблемите бяха много, тъй като все още липсваше ясна визия по отношение на организацията във фермата, правилното изхранване, а и репродуктивните проблеми не бяха на фокус в онзи момент. Тогава и квалификацията на персонала в откриване на еструса (разгонването) не беше на достатъчно високо ниво и не се обръщаше достатъчно внимание на наблюдението. Едва, когато се достигнеше до 100 и повече дни безплодие фермерите провеждаха нужните изследвания, а проблемите трябва да се разрешават своевременно.

Нещата оттогава много се промениха. С времето фермерите и ветеринарните специалисти осъзнаха, че репродуктивното здраве е в основата на успешното стопанство с продуктивни животни и започнаха да ни търсят, за да се ограмотят в правилното управление на репродукцията.

Аз съм много щастлив от този факт и нашата катедра е отворена към всеки, който тепърва навлиза в тази област, а и към тези, които желаят да надградят своята квалификация. Курсовете са насочени към изцяло практическата полза в едно стопанство и се провеждат както индивидуално, така и групово. Тракийски университет се стреми да е максимално полезен и вратите му са отворени за всеки, който има нужда от помощ!

Стремим се през цялото това време да наложим системата на периодични изследвания и ако при дадено животно на 35-40 ден след отелване не е наблюдаван еструс да бъдат проведени необходимите изследвания на находките и то да бъде правилно групирано към нециклиращите животни и да бъде правилно третирано. Много е важно своевременното разделяне на групи на циклиращи и нециклиращи животни, като вторите да бъдат навреме диагностицирани и проблемите да бъдат разрешени.

Едновременно с тази дейност, част от катедрата се включи в една програма за сервизно обслужване на фермите чрез Фондация „Америка за България“, чиято работа се фокусира върху репродуктивните проблеми и заболяванията на крайниците. Тази организация има много добри традиции, които се опитваме да предадем. Първоначално беше изграден център за консултантски услуги, който с времето се преобразува в „Център за повишаване на кадрите“.  Първата му цел е образователна, втората е сервизна, която включва провеждане на периодични изследвания във фермите и подрязване на копитата на животните. Тази дейност и в момента се провежда и имаме назначени служители, които са наши възпитаници и изпълняват тези услуги за ферми, с които имаме договори.

Едновременно с това продължихме и дейността по изработване на схеми по синхронизиране на еструса. Този тип хормонални терапии са разрешени в ЕС и всички трябва да бъдат спокойни, че това хормонално натрупване впоследствие не застрашава здравето и развитието на консуматорите на млечни и месни продукти. Използването на хормонални терапии при репродукцията включва само препарати, които по никакъв начин не се излъчват чрез млякото и са напълно безвредни.

В тази връзка ще бъде много полезно ако повече фермери се включат в една инициатива, която за съжаление до този момент не доби нужната популярност – т.н. „Отворени врати“ във фермите за ученици, а и други желаещи. Чрез тази практика обществото може да се запознае с качествената и полезна продукция на българските ферми, а и да се привлече интересът на младите хора към животновъдството и ветеринарната дейност.

Освен регулярни курсове нашата катедра организира и индивидуално обучение според нуждите на желаещите и в удобно за тях време. Нашата цел е да сме максимално полезни за всеки, който желае да развива животновъдството и винаги сме отворени за въпроси и нови предложения.

Благодарим Ви, проф. Василев. Ще продължим отново с практически съвети към нашите фермери.

– Ще ви очаквам, а информация относно курсовете и контактите на нашите специалисти, всеки може да намери на електронната страница на Тракийски университет.

Във връзка с едно от основните направления на Катедрата „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения“ на ТУ – синхронизацията на еструса, можете да прочетете също в интервюто с друг виден представител на същия университет доц. Станимир Йотов, който преди време подробно ни запозна с неговата същност. За повече информация натиснете ТУК.