ВОДЕЩА НОВИНАНОВИНИСПЕЦИАЛИСТИТЕ СЪВЕТВАТ

Какви са проблемите при млечните крави след раждане?

 1. Хипокалцемия

Най-разпространено е пониженото ниво на Ca /калций/ в кръвта. Това се установява при около 50% от скороотелените крави и често проявлението й е скрито, т.е. налице е субклинична /скрита/ хипокалцемия. Масовата скрита хипокалцимия е причина за кетози и метрити, а впоследствие и до масови проблеми в репродукцията. Тя е причина за по-висока смъртност и значително понижаване на  рентабилността в стопанствата.

Как да предотвратим или намалим хипокалцемията?

На първо място през сухостоя дажбата като цяло трябва да е сравнително бедна на калций /Ca/ и той да се повиши непосредствено след отелването. Това правило често не се спазва на практика в малките ферми, което води до масова хипокалцемия и нанася сериозен удар върху рентабилността, изразяващ се в повишаване на процента на гинекологичните и обменните заболявания, размествания на сирищниците, а на по-късен етап на повторките, заради развит хроничен ендометрит.

Задължително се обърнете към Вашия специалист по хранене или ветеринарния лекар при съмнение, че дажбата, която давате на животните има нужда от корекция. Направете кръвни изследвания на кравите, за да проверите нивата на калций.

Когато имате масови метрити, кетози, задържания на плацента или честа клинична изява на следродилни парези, трябва задължително да се усъмните и да проверите за тихия „убиец“ на скоро отелените крави, а именно скритото намаляване на калция в кръвта (субклинична хипоклацемия).

Освен регулирането на дажбата, друг ефективен метод за превенция и регулация на нивата на калция е приложението на т.нар. калциеви болуси. Те се подават на всяка крава до няколко часа след отелването и ефективно се борят с масовата скрита хипокалцемия.

 1. Задържане на плацентата

По-високият процент на задържане на плацентата също може да е следствие на масово разпространена скрита хипокалцемия. Съвременните методи препоръчват не ръчно изваждане, а третиране с инжекциони антибиотици и чак след третия ден да се правят опити за изваждането й под контрола на ветеринарен лекар.

Винаги при задържането на плацента, при близнене, при трудни раждания и аборти, в 100% от случаите се развива метрит. Такива крави трябва да се наблюдават продължително и да се следи температурата им. Ако тя се повиши трябва да се приложат инжективни антибиотици на животните.

 1. Остри възпаления на матката (метрити), кетози, следродилни парези.

Другото много често разпространено състояние при млечните крави е развитието на остри възпаления на матката или т.нар. метрити. Всяка една крава трябва задължително да се прегледа за метрит между 5-я и 7-я ден след отелването. При наличие на метрит при изследването се установяват миризливи воднисти червено-кафяви изтечения и температура над  39,5 С. При такава находка трябва лечението задължително да се извърши от ветеринарен лекар и включва инжектиране на антибиотици и нестероидни противовъзпалителни средства. Важно е да се запомни, че наличието на мукоидни изтечения, които нямат миризма не изискват приложение на антибиотици. При такива крави е удачно между 30-я и 40-я ден приложението на естествения простагладин Ензапрост.

Запомнете! Наличието на червено-кафяви воднисти изтечения с неприятна миризма от външния полов орган до 10-я ден след отелването се касае за остър метрит, който изисква спешно лечение от ветеринарен лекар.

Основната цел при лечение на метритите, независимо от какво са предизвикани е да премахнем депресията, треската и липсата на апетит. Възстановяването на апетита е изключително важно! Това се постига с прилагане на инжективни антибиотици и нестероидни противовъзпалителни средства (напр. meloxidyl), задължително под контрола на ветеринарния лекар.

Кравите с метрит задължително се проверяват от ветеринарния лекар за кетоза и разместване на сирищника. Понякога тези заболявания протичат едновременно като първопричината е именно метрита. Последователността в развитието им често е следната: субклинична хипокалцимия – намален апетит – неактивна контрактилност на матката – метрит – кетоза – изместване на сирищника.

Профилактика на следродилните проблеми при кравите:

 1. Предотвратете следродилната скрита сублинична хипокалцимия. Подобрете апетита, променете дажбата и подавайте калциеви болуси, до няколко часа след отелването.
 2. Спазвайте безупречна хигиена на боксовете. Поддържайте обилното им застилане с дебела сламена постеля. Периодично почиствайте и дезинфекцирайте.
 3. Следете за липсата на витамин Е, селен /Se/ и мед /Cu/.
 4. Не допускайте пренаселеност в родилното пространство – хранителният фронт трябва да е 70 линейни сантиметра преди и след отелване.
 5. Прясна вода – поилки с ширина 7 см и дълбочина от 15 до 30 см.
 6. Наблюдение на кравите, ежедневно, през първите 15 дни след отелването.
 7. Осигурете преглед от ветеринарен лекар за кетоза, метрит и разместен сирищник. Тази практика трябва да е задължителна в стопанството.
 8. Измервайте температурата на кравата на 5-я и 7-я ден след отелването.
 9. Следете за наличието на миризливи воднисти червено-кафяви изтечения, придружени от висока температура на 39,5 С. Те са знак за развитие на тежък метрит. Повикайте незабавно лекар.

Следете за подобни признаци при всяка крава до 10-я ден след отелването.

Спазвайки всички тези правила, Вие си гарантирате гладко и безпроблемно преминаване на следродилния период . Това ще Ви помогне да заплодите кравата навреме и в правилния момент за рентабилно млечно говедовъдство.

Добрите фермерски практики трябва да се превърнат във Ваши неизменни навици. Спазването на точните препоръки гарантира минимални загуби и повишена ефективност на млечното стопанство.

Благодарим на д-р Колев за полезните съвети и Ви напомняме, че за повече информация можете да се свържете с него на телефон: 0884 541 787