НОВИНИСЪБИТИЯОтчет НАРМС 2018

Събранието се проведе при следния дневен ред:

1. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2018 г.

2. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СХЕМАТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЛЕЧНИ КРАВИ ПОД СЕЛЕКЦИОНЕН КОНТРОЛ

3. ЗАПОЗНАВАНЕ С ЕЛЕКТРОННАТА СТРАНИЦА НА НАРМС И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ Й

4. ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2019 г.

5. ДРУГИ

Присъстваха повече от 80 членове на НАРМС, които с активността си направиха дискусията по повдигнатите въпроси интересна и градивна.

 

Отчет 2018Отчет НАРМС 2018Събрание 2018Събрание 2018Събрание 2018Отчет НАРМС 2018Отчет НАРМС 2018Отчет НАРМС 2018Отчет НАРМС 2018