ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАРМС ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД 2020 ГОДИНА /изнесен от председателя Атанас Атанасов на отчетно общо събрание на НАРМС/

Уважаеми колеги, членове на НАРМС, Днешното XIII-то отчетно събрание провеждаме в една доста усложнена, едновременно…

Вижте повече