+359 877 388 099
Атанас Атанасов
/председател/

+359 877 388 004
Таня Момчилова
/Връзки с обществеността/
narms.bg@gmail.com

Гр. Плевен 5800 Ул. „Рила“ №3
simmental.bg@gmail.com
montbeliarde.bg@gmail.com

СЪТРУДНИЦИ ПО РЕГИОНИ

+359 877 132 047
Мария Карадалиева
/Регион: Юг – Югоизток/

+359 877 388 994
Мария Георгиева
/Регион: Север/

+359 877 388 991
Лора Александрова
/Регион: Запад – Югозапад/

+359 877 132 099
Николай Герджиков
/Ветеринарен лекар/
narms.vet@gmail.com