ВОДЕЩА НОВИНАНОВИНИСПЕЦИАЛИСТИТЕ СЪВЕТВАТ

Млечното говедовъдство в България е истинско предизвикателство и затова железните нерви, стриктната подготовка, хигиена и организация, както и постоянното самообучение и усъвършенстване, са задължителни условия за оцеляване! Едва ли някой ще оспори факта, че животновъдството ни е на светлинни години от това в Западните държави. Но, въпреки тежката бюрократична и НЕдържавна действителност, голяма част от фермерите с огромни усилия през годините развиха модерни и успешни стопанства и ние се гордеем с тях! Поздравяваме всички герои, които успяват да отглеждат високопродуктивни чистопородни животни с висококачествена продукция!

За една немалка част от родните ферми, обаче, някои много важни въпроси са все още  табу и затова ще се опитаме, чрез публикуване на материали от нета, поетапно да Ви запознаем с тях.

            Днес ще Ви представим някои практични съвети по една тема, която за съжаление е подценена на много места, а именно правилното хранене на подрастващите животни за разплод – от периода на отбиване до първото отелване. Все още е валидна практиката на животните да се гледа като на рентабилна инвестиция, едва след като те започнат да дават млечна продукция. Това е силно погрешно схващане, тъй като, както при нас хората още на първи прочит можем да познаем на кого липсват „първите седем години“, така и при кравите по тяхната репродукция и продуктивност можем да установим дали фермерът е положил нужните грижи в най-важните месеци от тяхното пълноценно тегловно и функционално развитие!

            Другите фактори, които паралелно с храненето определят качествената и добра продукция, здравословното състояние и рентабилността на стадото като цяло са, разбира се, добрата генетика, адекватните условия за живот, безупречната хигиена, квалификацията на служителите, своевременната ваксинация, правилното наблюдение и т.н. На тях ще се спрем подробно в отделни статии по-нататък.

            Едно от най-важните условия за правилно хранене на животните за разплод в стопанството е тяхното групиране, както следва:

            – Подрастващи животниот отбиване до 12 месечна възраст В тази група е необходимо разделението на 2 подгрупи – от отбиването до 6 месеца и от 6 до 12 месеца. През тези 2 периода младите животни имат съвсем различни специфични нужди, съобразно тегловните и функционални промени, през които преминават. Неправилно е да се полагат еднакви грижи за животни в ранна възраст и за тези, при които вече се проявяват признаци на настъпваща полова зрялост!

            При първата подгрупа животни – до 6 месеца – няма опасност от натрупване на нездравословно количество телесни мазнини и високият дневен прираст е основен приоритет. Счита се за оптимален прираст от 850 г. Много специалисти свързват високия дневен прираст в тази възраст с последваща висока първа лактация на животното. По тази причина е много важно говедата в тази възраст да имат собствена различна дажба, която да им осигурява нужното количество енергия и протеин. Приемът на сухо вещество трябва да е 2,8% от телесната маса на животните. Оптималното съотношение е енергия 10,5 – 11MJ ME/кг и 16,5% протеин. Възможен компромис в по-малките ферми е да се дава на подрастващите животни дажба като тази на високомлечните, но това може да е само временен вариант и няма да даде в перспектива оптимални резултати.

 

 

             При втората подгрупа (6-12 месеца) дневният прираст трябва да бъде 800 г. В този период настъпва „пубертета“ и признаците на полово съзряване стават видими при нормално развитие на индивида. Прекомерният дневен прираст – над 900 г е нездравословен и дажбата през този период трябва да е адекватно балансирана. При тези животни има висок риск от наднормено натрупване на мазнини, което съвсем не е без значение при последващото функционално развитие на животните! Това затлъстяване се подминава с лека ръка без повечето фермери да си дават сметка, че именно през този период се формира млечната тъкан на вимето и при прекомерно количество мазнини тя бива заместена от мастна тъкан, която не може да произвежда мляко. Това пряко уврежда възможността на животните за висока млечна продуктивност и процесът е необратим! Инвестицията в правилно балансирана дажба на животните в тази възраст е далеч по-малка от бъдещите загуби в нереализирана продукция, но тъй като щетите не са видими и не могат да се калкулират с точност, фермерите на много места не определят отделна специфична дажба за животните от тази група. Съветваме всички да обърнат внимание и при нужда да се консултират с експерти! В този период е много важно правилното приемане на сухо вещество като средно количеството трябва да бъде около 2 кг на 100 кг жива маса. Според индивидуалните характеристики количеството варира между 1,7-2,4 сухо вещество на 100 кг жива маса. Грубите фуражи тук имат основна роля. Оптималното съотношение е при прием на сухо вещество 2,1 -2,4 кг на 100 кг суровият протеин да бъде 14% и енергия 10,5 mj МЕ/кг, а при прием 1,-2кг да се приема 15% суров протеин и енергия 10,5MJ ME/kg.

            Както всички останали процеси в стопанството и развитието на животните в този период трябва да бъде обект на ежедневно компетентно наблюдение и при установяване на прекомерно натрупване на мазнини дажбата трябва да бъде своевременно коригирана. Съветваме Ви да се обръщате към експерти и да наблюдавате внимателно животните, защото именно в този период полагате основите на високата качествена продукция от здрави животни без репродуктивни проблеми! В малките стада при невъзможност от прецизно определяне на различна дажба в този период животните могат приемат дажбата на сухостойните животни, като към нея да прибавят зърно, креда и шрот, за да компенсират ниските нива на енергия, калций и протеин. Друг вариант е към дажбата на първата подгрупа до 6 месеца да се добави слама, за да се редуцира високото съдържание на енергия и протеин.

            Подрастващи животни от 12 до 22 месечна възраст – и в тази група, подобно на предходната, животните се разделят на 2 подгрупи – от 12 м до заплождане и заплодени юници. И двете подгрупи се хранят по идентичен начин, но тук разделението е необходимо по технологични причини с оглед на своевременно установяване на разгонване. Приемът на сухо вещество е 2,15 кг на 100 кг жива маса, съдържанието на енергия е 9MJ МЕ/кг и 13% суров протеин. Изключително важно е дневният прираст да бъде около 700 г и да не надвишава 800 г. В противен случай надвишаването на тази граница може да доведе до трудни раждания, които след себе си водят до загуба на приплоди, нисък млеконадой, травми, репродуктивни проблеми и метаболитни заболявания като кетоза.

           – Бременни юници от 22 месеца до 3 седмици преди отелване, при които приемът на сухо вещество е около 2 кг на 100 кг жива маса, а необходимата енергия е 10,5MJ МЕ/кг и 13,5% суров протеин. Наблюдението през този период също много се подценява, а е крайно необходимо. Бременните животни са силно сензитивни и всяка видима промяна в поведението им е възможен сигнал за проблем, който при консултация с експерт може да бъде своевременно разрешен. Неправилното хранене през този период може сериозно да увреди плода или да забави неговото развитие. Трябва да се взимат предвид и всички външни фактори като високите температури например и да се осигури нужния комфорт на животните. При компетентно наблюдение броят на „безпричинните“ аборти сериозно намалява, особено в съчетание с пълноценно и балансирано хранене.

            – Бременни юници от 3 седмици преди отелване до отелването – тук сухото вещество се движи около 2 кг, а енергията е 10,5MJ МЕ/кг и 15 -16% суров протеин. Не подценявайте факта, че това първо отелване за тези животни и балансираното хранене, отделянето им от другите животни, спокойствието и комфортът, определят тяхното репродуктивно здраве и млечната продуктивност не само при първа лактация, а и занапред.

            „За да вземеш трябва първо да дадеш!“ са ни казвали възрастните хора и ние ще Ви го повторим. Ако осигурите на своите животни необходимия комфорт, те ще Ви възвърнат инвестицията многократно.

            НАРМС ще съдейства на всички свои членове да се консултират със специалист по хранене при необходимост и интерес.

            Като заключение ще Ви напомним, че и за нас – хората, правилното хранене е в основата на енергията, кондицията и дълголетието!