ВОДЕЩА НОВИНАНОВИНИСЪБИТИЯГодишно отчетно събрание на НАРМС 2019

Редовното Отчетно събрание на Национална асоциация за развъждане на говеда от породите Монбелиард и Симентал – НАРМС ще се състои на 16.11.2019 г. (събота) в голямата зала на ИПЖЗ, гр. Троян от 13.00 ч. 

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2019 г.
  2. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СХЕМАТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЛЕЧНИ КРАВИ ПОД СЕЛЕКЦИОНЕН КОНТРОЛ 
  3. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕЛЕКТРОННАТА СТРАНИЦА НА НАРМС 
  4. ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2020 г.
  5. ДРУГИ

Всички членове, служители, партньори и приятели на Асоциацията са получили или следва да получат своята покана по имейл, посочен за комуникация с тях.

Екипът на НАРМС ви очаква с нетърпение – заредени с положителна енергия  и желание за нови успехи!