ВОДЕЩА НОВИНАНОВИНИСПЕЦИАЛИСТИТЕ СЪВЕТВАТ

Диарията при телетата може да бъде основната причина за смъртност и лош прираст в много млечни и месодайни стада.

Разпространението и тежестта на това заболяване е тясна свързано с количеството коластра, което получават телетата в първите шест часа след раждането. Трябва да знаем, че телето трябва да получи за добра защита 3 литра коластра в първите два часа след раждане. Всяко отклонение от това правило ще доведе до бъдещи проблеми.

Запомнете: Разпространението и тежеста на заболяванията при телетата изключително зависи от нивото на коластрална защита, което телето получава в първите 6  до 12 часа от живота си.

 

Установено е, че най-честия причинител на диариите при телетата на първо място са т. нар. криптоспоридии, на второ място рота и корона вирусите, а понякога също доста често се установяват  и коли бактерии/Esherichia coli/.

Рядко в отделни ферми диариите могат да се предизвикат и от салмонели.

Диария при 8 дневно теле предизвикана от криптоспоридии. Забалежете характерния и цвят наподобяващ крем карамел, което е характерен симптом за това заболяване.

Характерен цвят на фекалии при теле болно от криптоспоридиоза

За отбелязване е, че когато заболяването се появи в първите 5 дни след раждането, особено в първите 2-3 дни  и диарията е с консистенция на чиста вода много често, дори почти сигурно, причинителят е коли бактерията. Когато имаме проблеми с диарии предизвикани от коли бактерии, то тогава хигиената и нарушенията в коластралния мениджмънт от страна на фермера търпят сериозна критика.

Характерна водниста диария при 2-дневно теле предизвикана от колибактериии. Причината е ненавременно засукване с достатъчно количество коластра и лоша хигиена в родилното помещение.

За лечение на всички тези състояния, на първо място, трябва да се обърне внимание за компенсиране на изгубените течности чрез подаване на електролитни разтвори на телето с млякото или самостоятелно. При тежко обезводнените телета, които вече отказват да пият и трудно стават, обезводняването е напреднало и единствения животоспасяващ  изход е приложенито на течности с венозна инфузия. Ако се вземе решение за използване на антибиотици , то трябва да се предпочитат такива, които имат ефект както върху криптоспоридии, така и върху бактерии и действат концентрирано в рамките на червата. Пример за подобен ефективен антибиотик е Габровет-сироп, който се подава с храната или директно в устата  със спринцовка. Преди да използвате антибиотик задължително се консултирайте с вашия ветеринарен лекар.

Както при всички заболявани, профилактиката е по добра от лечението и ефективния здравен мениджмънт във вашето стадо е от изключително значение за ефективността Ви. Ефективни ваксини са налични за профилактика на рота, коронавирусни и колибактериозни диарии, но профилактичната стратегия ще работи единствено и само когато телето получи необходимото количество качествена коластра и то само в първите часове след раждането. Знаем, че при телетата предаването на имунитета от ваксините става чрез коластрата, а не преди раждане, поради специалната бариера на плацентата.

Забележете, че при едно съвременно  изследване повече от две трети от телетата не са получили необходимото количество коластра в първите часове след раждането, въпреки че собствениците твърдят, че имат добро коластрално обслужване. Ако имате масови проблеми с диариите и ставните инфекции при вашите телета, то тогава ревизирайте вашия коластрален мениджмънт.

МИСЛЕТЕ ПРОФЕСИОНАЛНО!

Запомнете, че грам профилактика е повече отколкото килограм лечение.

 

Благодарим на д-р Колев за полезните съвети и Ви напомняме, че за повече информация можете да се свържете с него на телефон: 0884 541 787