Отчет НАРМС 2018

Общо събрание на НАРМС 2018

Събранието се проведе при следния дневен ред: 1. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2018 г. 2. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СХЕМАТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЛЕЧНИ КРАВИ ПОД СЕЛЕКЦИОНЕН КОНТРОЛ 3. ЗАПОЗНАВАНЕ С ЕЛЕКТРОННАТА СТРАНИЦА НА НАРМС И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ Й 4. ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2019 г. 5. ДРУГИ Присъстваха повече от 80 членове на НАРМС, които с активността си…

Църновски събор

Църногорски събор „В сърцето на Граово“

Днес бе открит първият Църногорски събор „В сърцето на Граово“, който възражда една стара традиция край манастира в село Гигинци, Брезнишко, да се провежда голям събор. Благословен от патриарх Неофит, съборът събра над 800 участници. Освен богата фолклорна програма, на поляните край манастира бе организиран голям фермерски пазар, както и изложение на различни домашни животни…