„Хранене на кравите в сухостоен период.“ – интервю с д-р Красимир Бобов, управител на техническия отдел в Микса.

Днес ще поговорим за храненето на кравите през сухостойния период, който все още често е силно подценяван, а както нашият събеседник ще Ви разкаже – именно храненето през сухостойния период предопределя безпроблемното отелване и добрата последваща лактация. Потърсихме мнение по въпроса от д-р Красимир Бобов, който е  дългогодишен консултант по хранене в българската компания Микса,…

„Все още сме далеч от това, което беше постигнато преди това и след това безогледно унищожено.“- интервю с Илия Шойлеков, организатор „Животновъдство“ в ИПЖЗ в гр Троян

Днес сме в град Троян, за да Ви разкажем за стадото от  Монбелиард и Симентал на Института по планинско животновъдство и земеделие /ИПЖЗ/. Институтът в град Троян е част от Селскостопанска академия и е един от двата, заедно със  Земеделския институт в гр. Стара Загора, които развъждат породите Монбелиард и Симентал, и са членове на…