„Tази невъзможност за коопериране, и мислене в перспектива е една от основните пречки да се развиваме като колегите на Запад!“ – интервю с Кристиан Николов, съсобственик на мандра и стопанство в гр. Земен.

Потомствените фермери са една много специфична група от животновъди сред членовете на НАРМС. Те са именно тези млади хора, които през годините на така спорния български „преход“ са останали рамо до рамо до родителите си и през най-трудните години за българското животновъдство са успели да съчетаят новото и модерното с безценния опит, който са получили…