„Тези, които наистина имат визия и правят нещата както трябва в България, са не повече от 15 % от общия брой на хората, които се наричат животновъди.“ – интервю със Здравко Узунов, собственик на стопанство в с. Езерово, общ. Първомай.

Днес с огромно удоволствие ще ви подарим един урок по упоритост, далновидност и здрави семейни ценности. Преподаде ни го преди около месец един от най-новите членове на НАРМС – г-н Здравко Узунов, който е собственик на овцевъдно стопанство и мини- мандра в с. Езерово, общ. Първомай. Г-н Узунов е животновъд с утвърдено име и завиден…