„Би трябвало да има реален контрол на продукцията, която отива на пазара, но никой няма интерес от това.“ – интервю с Ибраим Мисирков, собственик на ферма в с. Дебрен, общ Гърмен.

Днес ще Ви разкажем за сбъднатата мечта на един български фермер! Изненадата и за нас беше голяма – приятна разбира се! Ще Ви срещнем с един човек, който винаги е мечтал да бъде фермер и днес тази негова мечта е факт! Не си представяйте някаква безоблачна история на богат наследник решил да се разнообрази с…