„Тракийски университет е за тези, които ценят бъдещето си и искат да се реализират като знаещи и можещи специалисти!“ – интервю с доц. д-р Добри Ярков, ректор на ТУ в гр. Стара Загора.

Сигурно си спомняте интервюто ни с д-р Емил Димитров, който ръководи Академичния технически комплекс към Тракийския Универстит в гр. Стара Загора. В него той подробно ни разказа за многото положителни и модерни промени в комплекса към Университета и ни остави с широко отворени от изненада очи от амбициозните проекти и мащабните инвестиции, направени там. Именно…