„Най-важното е човек да си познава и наблюдава животните, и да реагира според нуждите им.“ – интервю с Хамид Имам, собственик на ферма в гр. Гоце Делчев.

Днес, в пълен контраст с предишния ни разказ за модерни технологии и стотици служители, ще Ви запознаем с Хамид Имам от град Гоце Делчев, който съвсем сам, с двете си ръце, изгражда от нищото своето стопанство и отглежда там своите животни с много, много усилия на цената на личния си живот. Хамид членува в НАРМС…