„Говедата са много чувствителни животни и при отглеждането им трябва да има последователност и постоянство!“ – разговор с Минчо Терзиев и Димитър Бъсин, съуправители на ферма в гр. Раковски.

Днешната ни среща e в гр. Раковски, в една от най-големите ферми в страната. Фермата, собственост на „Милкком България“ ООД, е разположена на няколко десетки декара и в нея се отглеждат хиляди животни, предимно от порода Холщайн. На съседните земеделски площи се отглеждат необходимите за изхранването им култури. От няколко месеца там бяха внесени от…