„Причини нещо хубаво да не се случи винаги ще има, но в природата оцеляват най-адаптивните и смелите.“ – интервю с д-р Емил Димитров, директор на „Академичен Технически комплекс“ към Тракийски Университет

Днес отново се отправяме към Тракийския Университет в Стара Загора. Последните ни срещи там бяха с професор д-р Наско Василев и с колоритния доцент д-р Станимир Йотов, които тогава ни запознаха с академичната реалност в ТУ и с много полезна практическа информация за фермерите. Сега обаче причината за посещението ни е, че нещо мащабно и…