„Поне 60% от субсидиите трябва да се дават за произведена продукция.“ – интервю с проф. Стайка Лалева, директор на „Земеделски институт“ в гр. Стара Загора.

Едва ли има някой сред Вас, който да не е имал допир до „Земеделски институт“ в гр. Стара Загора по различен повод. Институтът е като енциклопедия на възхода, падението и опитите за „дефибрилация“ на българското животновъдство през последните години. Като звено на Селскостопанска академия, след поредна оптимизация, през 2017 година там бяха прехвърлени останалите в…