„Хранене на кравите в сухостоен период.“ – интервю с д-р Красимир Бобов, управител на техническия отдел в Микса.

Днес ще поговорим за храненето на кравите през сухостойния период, който все още често е силно подценяван, а както нашият събеседник ще Ви разкаже – именно храненето през сухостойния период предопределя безпроблемното отелване и добрата последваща лактация. Потърсихме мнение по въпроса от д-р Красимир Бобов, който е  дългогодишен консултант по хранене в българската компания Микса,…