„Диарията при телетата може да бъде основната причина за смъртност и лош прираст в много млечни и месодайни стада.“ – интервю с д-р Красимир Колев.

Диарията при телетата може да бъде основната причина за смъртност и лош прираст в много млечни и месодайни стада. Разпространението и тежестта на това заболяване е тясна свързано с количеството коластра, което получават телетата в първите шест часа след раждането. Трябва да знаем, че телето трябва да получи за добра защита 3 литра коластра в…