„Управлението на една развъдна асоциация изисква пълно отдаване и целодневна заетост.“ – интервю с Деан Тодоров, председател на Асоциацията за развъждане на млечни породи кози.

„Сам човек не е за никъде“ – това е цитат от днешния ни разговор с Деан Тодоров – председател на Асоциацията за развъждане на млечни породи кози. Неговият разказ е за сблъсъка между ентусиазма и високите цели с реалностите в българското животновъдство. Подобен сблъсък са преживяли и много от Вас, впускайки се в животновъдството с…