„За мен човек, който не знае, трябва да пита и да слуша компетентни хора, докато се научи. “ – интервю със Сунай Салиаджов, собствениик на ферма в с. Петко Славейково.

Дойде време да Ви запознаем и с един нов член на НАРМС. Преди две години Сунай Салиаджов решава да развива млечно говедовъдство и купува женски приплоди, порода Симентал, от фермата в село Борима, Троянско. Разговорът с него впечатлява с точната и ясна идея във всяко отношение. Г-н Салиаджов компенсира липсата на опит с много самообучение…