„Как да си изберем бик за осеменяване в стадото? Функционални и продуктивни признаци. – част 2“ – интервю с д-р Светослав Карамфилов от „Аграрен университет“ в гр. Пловдив

Продължение на статията от 15.02.2021 г. Преди да продължим с прочита на сертификата на Hubraum, бих искал по-подробно да се спра на вимето при кравите, доколкото от неговото здраве, големина и правилна постановка зависят твърде много млечната продуктивност и стопанското дълголетие. Едно пълно виме тежи около 80 кг и затова е много важно то да…