„Как да си изберем бик за осеменяване в стадото? Екстериор и морфология.“ – интервю с д-р Светослав Карамфилов от „Аграрен университет“ в гр. Пловдив

Отново сме в Аграрен университет в гр. Пловдив, където разговаряме със Светослав Карамфилов. Доктор Карамфилов е член на Научния съвет към НАРМС и е преподавател от катедра Животновъдни науки към Аграрния университет. Темата ни днес е с изцяло практическа насоченост и в нея ще се опитаме да Ви помогнем в избора на конкретен бик от…