„Бързо и ефективно заплождане на небременните крави – как да го направим?“ – интервю с д-р Красимир Колев

Непосредствено след ранната диагностика за бременност всяка ферма трябва да има план за заплождане на небременните крави, за да запази своята икономическа ефективност. Отлагането и взимането на закъснели мерки може да доведе до трайна незплодяемост на животните и много излишни разходи. Как да действаме при отрицателен тест за бременност? Синхронизацията остава най-сигурният и ефективен начин…