ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАРМС ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД 2020 ГОДИНА /изнесен от председателя Атанас Атанасов на отчетно общо събрание на НАРМС/

Уважаеми колеги, членове на НАРМС, Днешното XIII-то отчетно събрание провеждаме в една доста усложнена, едновременно с това динамична и трудно предвидима обстановка, породена от COVID 19. Независимо че пандемията продължава вече десети месец, ние животновъдите, развъждащи породите Монбелиард и Симентал, не можем да спрем или да отложим за по-добри времена ежедневните грижи към животните, на…