„Вратите на кабинета ми и тези на колегите от катедрата са отворени за всеки, който иска да се научи или има нужда от помощ!“ – интервю с проф. д-р Наско Василев от Тракийски университет в гр. Стара Загора, част 2.

Днес публикуваме продължението на разговора ни с един от доказаните научни специалисти в областта на акушерството и репродукцията на преживните животни – професор д-р Наско Йовчев Василев. Той е роден на 08 юли 1960 година в гр. Симеоновград. Като през научната си кариера е преминал през степените асистент в катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения”…