„Вагиналните спирали са своеобразен спасителен пояс за животните и са особено рентабилни там, където излишни разходи са невъзможни.“ – интервю с Красимир Колев, ветеринарен доктор и експерт на “Сева Анимал Хелт”.

Днес отново темата ни е свързана с репродукцията. Преди време доцент Станимир Йотов от Тракийския университет ни разясни същността на синхронизацията на еструса и защо често ни се налага  прилагането й в репродуктивния процес в нашите стада. Ще се опитаме занапред в поредица интервюта със специалисти в областта на репродукцията да Ви запознаем с различни…