„Много грешна практика е да се раздава земя на хора, които в действителност не притежават животни!“ – интервю със семейство Тончеви, собственици на фермата в с. Филипово.

Днес героите ни са семейство Тончеви, които развиват стопанство в с. Филипово, община Тополовград. Селото се намира само на три километра от мястото, където Тунджа става гранична река с Република Турция. Разположено е сред хълмист обезлесен терен, подходящ за дребно животновъдство и лозарство. От селото се вижда средновековната крепост Маточина, където Калоян разбива латините и…