„Водещо и задължително е човек да се занимава с това, което обича.“ – интервю с Исмет Шабанов, собственик на ферма в гр. Омуртаг.

Срещата ни днес е с д-р Исмет Шабанов – собственик на стопанство в гр. Омуртаг. Д-р Шабанов е уважаван и успешен  бизнесмен, който от самото начало на демократичните промени у нас управлява мащабен бизнес в областта на производството, преработката и търговията с животни и животинска продукция. Той е сред седемте учредители на НАРМС и е…