Хранене на подрастващите женски говеда за разплод

Млечното говедовъдство в България е истинско предизвикателство и затова железните нерви, стриктната подготовка, хигиена и организация, както и постоянното самообучение и усъвършенстване, са задължителни условия за оцеляване! Едва ли някой ще оспори факта, че животновъдството ни е на светлинни години от това в Западните държави. Но, въпреки тежката бюрократична и НЕдържавна действителност, голяма част от…