чифлик Ливади пасищно мляко

Чифлик Ливади произвеждат пасищно мляко

В това видео имате възможността да видите как в Чифлик Ливади произвеждат пасищно мляко. Самото доене се извършва на пасището чрез преместваемото доилно – наречено собствениците Мобидой.