Фермата в село Веселец – едно модерно и технически обезпечено стопанство.

Днес сме във фермата в с. Веселец, обл.Разград. За нея ни разказа д-р Георги Драганов – специалист с над 30 годишен стаж в областта на ветеринарната медицина, който от 2010 г. се грижи за животните в стопанството. Село Веселец е с богата история и се намира в западната част на Дунавската хълмиста равнина на Лудогорието.…