Нина Иванова

Нина Иванова – собственик на ферма в с. Рупките

Днес сме в най – западната част на Старозагорското поле – село Рупките, разположено в близост до град Чирпан, в южната част на Сърнена Средна гора. Наши домакини са собствениците на „РИН-ТИН“ ЕООД – семейство Радостин и Нина Иванови. Отправяме се към обора, за да открием Нина. Пътьом минаваме покрай дворчето с  чистопородните приплоди, порода…