Сливен 2018

Национално изложение по животновъдство Сливен 2018

На 27.04.2018 г. в гр.Сливен се проведе традиционното Национално изложение по животновъдство Сливен 2018. На него бяха представени постиженията на РО в селекцията. На гостите бяха показани 120 юници от развъжданите у нас породи говеда, над 300 овце от 32 породи, а така също породи биволи, кози и коне. НАРМС се представи с 15 юници…