ВОДЕЩА НОВИНАНОВИНИСПЕЦИАЛИСТИТЕ СЪВЕТВАТ

Днес ще Ви представим г-н Петер Кройцюбер – Изпълнителен директор на  Genetik Austria, с които си сътрудничим успешно както при внос на бременни юници и замразен семенен материал, така и при организация на различни инициативи и мероприятия. НАРМС получи неоценимо съдействие и подкрепа от Austria Genetik при одобряване на кандидатурата ни за членство в Световната федерация на Simmental/Fleckvieh. Г-н Кройцюбер е роден в Риед, Австрия. След като завършва Бизнес Икономика постъпва на работа в Genetik Austria и от 2005 г. оглавява компанията и пряко отговаря за износа от Австрия на генетичен материал – чистопородни животни, замразен семенен материал и ембриони.

– Здравейте, Петер, благодарим Ви, че ни отделихте време да ни разкажете за Симентал в Австрия и за организацията, която представлявате!

– Здравейте, казвам се Петер Кройцюбер и съм изпълнителен директор на Austria Genetik от над 15 години. Организацията  е резултат от сливането на износната платформа на три Австрийски станции за изкуствено осеменяване в кооперация с Австрийските развъдни асоциации. Станциите все още оперират на вътрешния пазар самостоятелно, а Genetik Austria отговаря за външната търговия.

В сравнение с другите държави, Австрия се отличава с факта, че произведжа мляко и месо предимно от порода Симентал. Развъждат се чистопородни крави с висока млечна продуктивност и говеда за месо. Високото качество на животните се потвърждава от фермери от цял свят, които закупуват животни от Genetik Austria. Австрия предлага най-добрата генетика от порода Симентал, чийто дял в държавата е над 80%. В момента животни, ембриони и семенен материал от Австрия могат да бъдат намерени в над 70 страни.

Съвместно с Департамента по животновъдни науки в Университета по селскостопански науки във Виена Genetik Austria разработва уникални по рода си развъдни програми с изключително стриктни и конкретни критерии за селекция.

Икономическият натиск върху фермерите в последно време е голям, затова животновъдите все повече се опитват да оптимизират своите разходи. Най-разумният и дългосрочен начин за максимална рентабилност е добрата генетика, тъй като продукцията и възвръщаемостта на чистопородните животни е в пъти по голяма и трайна. Количеството на продукцията не е единствения критерий за определяне на икономическата полза от една крава, трябва да се вземат предвид и функционалните признаци, здравето на вимето, броят на соматичните клетки, стопанското дълголетие и репродуктивността. Всички тези фактори влизат в съставянето на единен метричен индекс за всяко животно, който е индикатор за икономическия му потенциал. Австрия е пионер в изготвянето и въвеждането на този индекс, и благодарение на стриктната селекция, съобразно функционалните особености и млечната продуктивност, австрийските животни са напълно подходящи за всички видове технологии на отглеждане, независимо от големината на фермата или климатичните различия.

Относно порода Симентал в Австрия, през миналата година средната млечност на животните за 305-дневна лактация беше около 8000 кг с 4,13% мазнини и 3,43% протеин. 96% от животните са осеменени изкуствено, за което са използвани 1 243 000 дози.

Най-високата млечност, която беше отбелязана беше 13 754 кг мляко, а среднодневеният прираст на телетата беше 1229 грама.

– Защо избрахте точно тази област на развитие?

– Аз съм роден във ферма със Симентали. Винаги съм обичал животните и да помагам на родителите си в отглеждането им. Помня, когато идваха фермери от целия свят със специалисти по селекция, за да избират бременни юници от нашата ферма. В детското ми въображение тези животни отиваха на някакви екзотични места и още тогава реших, че с това искам да се занимавам. В кръвта ми е.

След като завърших „Международна Бизнес Икономика“ имах късмета да попадна в  Genetik Austria и се сбъдна тази моя детска мечта. Сега имам честа да пътувам по целия свят, да съветвам фермерите и да им помагам при избора на най-доброто от генетиката в Австрия. Доставя ми огромно удоволствие и се надявам днес някое малко момче или момиче също да получи вдъхновение от нас и някой ден да работи това с желание.

– България увеличава популацията на Симентал с всеки изминал ден. Какви са Вашите впечатления от условията при нас?

– България има много подобна структура на разпределение на фермите като тази на Австрия – много малки и отдалечени ферми и някои големи стопанства с огромен интензитет. Сименталите с добра генетика са отличен избор и за двата типа ферми и гарантират висока икономическа възвращаемост. Има много какво да се работи върху условията, но стъпка по стъпка постепенно се постига едно нормално ниво. Инициативата на вашата Асоциация да даде възможност на своите членове да се информират, посещенията, които планираме съвместно и вносът на първокласни животни от Австрия са една много добра база за развитие. За нас ще бъде удоволствие скоро след като настоящата криза премине да осъществим намерението си както да организираме посещение на ваши членове в Австрия, така и да посетим България със специалисти, които да проведат практическо обучение на фермерите по региони.

– Благодарим Ви отново за отделеното време и дано скоро успеем да Ви посетим в Австрия!

– Бъдете здрави и поздрави на всички фермери в редиците на НАРМС!