ВОДЕЩА НОВИНАНОВИНИСЪБИТИЯ

На 16-ти ноември в гр. Троян беше проведено поредното, дванадесето,  годишно отчетно събрание на НАРМС. В работата му взеха участие голяма част от членовете на Асоциацията.

Събитията от подобен характер имат за задача не само протоколното съобщаване на фактически данни за отчетния период, а и предоставяне на трибуна за дискусия както по наболели проблеми и пропуски в работата, така и за добри идеи и предложения за бъдещата дейност. Освен това те са отлична възможност за среща между членовете, за обмен на мнения и опит на хора, свързани помежду си в преследване на еднакви цели!

Благодарим на всички, които въпреки натовареното си ежедневие отделиха време и присъстваха на събранието, с което показаха отговорност и съпричастност!

На събранието беше съобщена една много важна новина – официално писмо за приетата кандидатура на НАРМС  за членство в Европейската Симентал/Флеквих федерация. Това е признание за положените от Асоциацията усилия и означава нови възможности за сътрудничество и бизнес в голямото семейство на фермерите, развъждащи породата Симентал по целия свят!

Отчетното събрание премина по план при следния дневен ред:

 1. Отчет за дейността през 2019 г.
 2. Информация относно схемата за подпомагане на млечни крави под селекционен контрол.
 3. Информация относно електронната страница на НАРМС.
 4. Приемане на проектобюджет за 2020 г.
 5. Други.

По време на обсъждането на доклада бяха направени и единодушно приети предложения, свързани с бъдещата дейност на асоциацията, а именно:

-Да бъде официално отнесено към ръководството на БАБХ предложение за промяна на сътвореното единствено у нас наименование на породата, като и бъде върнато познатото в цял свят име – Симентал, при това подмяната на старите паспорти да се осъществи безплатно.

-Към същата институция да се направи обосновано искане за софтуерни промени в интегрираната информационна система, отнасящи се до възрастта на животните при първо отелване.

-В РК на НАРМС да бъдат вписвани животни за разплод при навършване на възраст от шест месеца, съгласно изискванията за това в развъдните програми за Монбелиард и Симентал.

В презентацията на електронната страница НАРМС /www.narms.bg/ бяха демонстрирани всички полезни възможности, разработени специално за нуждите на фермерите, а именно:

 • Тематични специализирани статии и интервюта;
 • Детайлна информация за одобрените в случния план бици по години, както и възможностите за изтегляне на преведена информация за развъдната им характеристика, както и връзка към чуждестранни сайтове за актуалният им развъден индекс;
 • Достъп до персонални имейл адреси за оптимална отчетност и своевременна комуникация;
 • Презентация на всички ферми с кратка информация, локация и данни за контакт;
 • Архив от всички регистрирани в Развъдната книга на НАРМС животни с налични снимки, PDF сертификати и връзка към техните родители и прародители.
 • Страница „МАРКЕТ“, в която ще бъдат публикувани обяви за търсене и предлагане от нашите ферми;

Проф. Васил Николов, в качеството си на председател на Научния съвет към НАРМС, поднесе на присъстващите на достъпен език информация относно критериите за оценка на развъдната стойност на биците от случния план и разясни някои основни правила за правилен избор на семенен материал за постигане на оптимални резултати!

Всички сътрудници и служители на НАРМС взеха дейно участие в организацията на събитието, за което председателят на НАРМС им благодари сърдечно.

Разбира се след една година на тежък и често неблагодарен труд  е редно да има и малко…. музика, танци и добро настроение! Нашите фермери умеят да работят много, но умеят и точно толкова добре да се забавляват от сърце! Банкетът след събранието беше истински празник и ни зареди с много положителна енергия! Надяваме се, че догодина на хорото ще се хванат и тези, които днес по една или друга причина не бяха сред нас! До нови срещи!